Designia, s.r.o.
Púpavová 33
841 04 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I
Oddiel Sro, Vložka 46035/B
IČO: 35 705 931, IČ DPH: SK 2020 265 159